نمونه سوالات تستی بخش سوم علوم سوم راهنمایی
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٧ : توسط : فلاح

1- در کدام یک از ماشین های زیر بازوی محرک بزرگ تر از بازوی مقاوم است؟

الف- ترازوی شاهین دار

ب- انبر

ج-جاروی فراشی

د- چرخ دستی

2- بازوی محرک اهرم نوع دومی 90 سانتی متر و مزیت مکانیکی آن 3 است طول اهرم عبارت است از :

الف- 90 سانتی متر

ب- 120 سانتی متر

ج- 210 سانتی متر

د- 270 سانتی متر

3-احمد 450 نیوتن و محسن 600 نیوتن وزن دارد . اگر آن دو بر سر الاکلنگی به طول 5/3متر بنشینند. پایه ی الاکلنگ در چه فاصله ای از محسن باید باشد تا تعادل برقرار شود؟

الف-1\5 متر

ب-3\5 متر

ج-2\5 متر

د-3 متر

4-کل کار در یک ماشین 500 ژول می باشد و بازده 60% می باشد .کار ........... می باشد.

الف-غیر مفید 200 ژول

ب- مفید 150 ژول

ج-غیر مفید 300 ژول

د- مفید 400 ژول

5-به دو سر مداری که از آن جریان 2 آمپر می گذرد . اختلاف پتانسیل 180 ولت متصل کرده ایم مقاومت مدار در صورتی که جریان سه برابر و اختلاف پتانسیل نصف می شود چند اهم است ؟

الف- 15 اهم

ب-90 اهم

ج-360 اهم

د-540 اهم


 
نمونه سوالات تستی بخش اول علوم سوم راهنمایی
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٤ : توسط : فلاح

دانش آموزان عزیز برای آزمون تستی شنبه  فقط به این سوالات اکتفا نکنید


ادامه مطلب را مطالعه کنید