اندازه گیری بزرگی سلولها توسط میکروسکوپ نوری
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢۳ : توسط : فلاح

به روش زیر ابعاد یک سلول بشره ی پیاز را به دست می آوریم :

١- ابتدا یک خط کش پلاستیکی شفاف را مانند ...


١- ابتدا یک خط کش پلاستیکی شفاف را مانند لام برروی صفحه ی میکروسکوپ قرار می دهیم با کمترین بزرگنمایی مثلا 4X درجات خط کش را می یابیم

٢- در این حالت خط کش را طوری در میدان دید حرکت می دهیم که لبه ی آن قسمت مدرج شده دقیقا در قطر دایره ای میدان دید واقع شود.

3- تعداد فواصل را که بر حسب میلی مترند می شماریم . بدین ترتیب قطر میدان دید میکروسکوپ با عدسی شیئی ضعیف بر حسب میلی متر به دست می آید . چون واحد اندازه گیری میکروسکوپی میکرون است قطر میدان دید را بر حسب میکرون معلوم می کنیم . مثلا اگر میدان دید میکروسکوپی 4 میلی متر باشد برابر با 4000 میکرون است.

۴-حال لام محتوی سلولهای بشره ی پیاز را روی صفحه ی میکروسکوپ می گذاریم و در محل قطر ، تعداد سلول های دنبال همدیگر را می شماریم . آنگاه از تقسیم قطر میدان دید میکروسکوپ بر تعداد سلول ها ، قطر تقریبی هر سلول بر حسب میکرون به دست می آید .