نمونه سوالات امتحانی
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢٢ : توسط : فلاح

به سوالاتی که در ادامه ی مطلب قرار دارد پاسخ دهید


باسمه تعالی                           آزمون علوم تجربی پایه سوم راهنمایی                          مدرسه ی نمونه دولتی فاطمیه

1-ما در چه حالتی بیشترین فشار را بر زمین وارد می کنیم ؟

الف) ایستاده                               ب) نشسته                        ج) خوابیده                          د) فرقی ندارد

2-فشار هوا چه رابطه ای با ارتفاع از سطح دریا دارد ؟

الف) مستقیم                             ب) معکوس                       ج)رابطه ای ندارد                    د) دریا باعث افزایش فشار می شود؟

٣-یک نیوتن بر سانتی متر مربع با چند پاسکال برابر است ؟

الف) 10 پاسکال                          ب) 100 پاسکال                ج) 1000پاسکال                   د) 10000 پاسکال

۴- مکعب مستطیلی به ابعاد 4 ،6،8 سانتی متر در اختیار داریم  کدام ابعاد آن را بر سطح زمین قرار دهیم تا فشار بیشتری وارد شود ؟

 ۵-دانش آموزی به جرم 40 کیلوگرم روی یک پای خود ایستاده است . اگر مساحت کف کفش او برابر 40 سانتی متر مربع باشد ، فشار وارد شده بر زمین چند نیوتن بر سانتی متر مربع است ؟

 ۶- وزن یک جسم 2000 نیوتن و مساحت قاعده ی آن 2 متر مربع می باشد . مقدار فشار وارده بر سطح زیرین آن چقدر است ؟

 

٧- جعبه ای به ابعاد 1  2  3  متر با وزن 240 نیوتن از طرف بزرگترین سطح بر روی زمین قرار دارد . فشار جعبه بر روی زمین چند پاسکال است ؟

 

٨-جسمی به جرم  1 کیلوگرم روی سطحی قرار گرفته و فشار 5 پاسکال به آن وارد می کند . مساحت سطح تماس جسم با سطح چقدر است ؟