تکلیف منزل (شماره ی دو)
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢٧ : توسط : فلاح

لطفا به سوالاتی که در ادامه ی مطلب نوشته شده پاسخ دهید


١- شخصی با انگشت نیروی  ٢٠ نیوتن را بر روی میز اثر می دهد . سطح تماس انگشت با میز  ۴ سانتی متر مربع است . فشار وارد بر میز چند کیلو پاسکال است ؟

الف ) ۵                 ب) ۵٠                     ج) ۵٠٠                    د) ۵٠٠٠٠

٢- کدام یک از این افراد فشار بیش تری بر زمین وارد می کند ؟

الف)مرد چاق با پاهای بزرگ

ب)کودک لاغر با پاهای بزرگ

پ) مرد چاق با پاهای کوچک

د)کودک لاغر با پاهای کوچک

٣- فشار هوا در کدام مورد زیر از همه بیش تر است ؟

الف) کنار دریا

ب) در بالای ساختمان ده طبقه

ج)در قله ی دماوند

د)در قله ی اورست

۴-فشار یک گاز در یک ظرف در بسته با کدام عامل رابطه ی عکس دارد ؟

الف) دما              ب) مقدار گاز      ج) حجم ظرف            د) جنبش مولکولی گاز