محاسبه مزیت مکانیکی در قرقره های مرکب
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٦ : توسط : فلاح

در کتاب های مختلف روش های مختلفی برای محاسبه ی مزیت مکانیکی در قرقره های مرکب بیان شده است . فرمول های متفاوتی که در بعضی موارد به نتایج متفاوت نیز منجر می شود دانش آموزان را دچار سردرگمی می کند.  بهترین روش برای محاسبه مزیت مکانیکی قرقره های مرکب استفاده از روش کشش نخ است.استفاده از این روش:

١- دانش آموزان را از حفظ کردن فرمول  بی نیاز می کند

٢- برای تمامی مدل های قرقره های مرکب کاربرد دارد.