فرمول شیمیایی فیروزه
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٢ : توسط : فلاح

فیروزه (turquoise) ، فسفات آلومین آبدار می باشد که مقداری مس در ترکیب خود دارد.

فرمول شیمیایی فیروزه به صورت Cu Al۶ [ PO۴ ( OH)۲ ] ۴ , ۴(H۲O است. سنگ

 در برگیرنده آن تراکیت معادل دانه ریز ولکانیکی و نیمه عمق سینیت می باشد که از نظر

ترکیب شیمیایی از انواع غنی از کوارتز تا انواع غنی از فلدسپاتوئید تغییر می یابد.

تعداد اتمها: 55

تعداد عنصرها: 5

نسبت اتمها به عنصرها: 11