معرف شیمیایی

 معرف  اسید  باز  خنثی  فنل فتالئین  بی رنگ  ارغوانی  بی رنگ  متیا اورانژ(هلیانتین)  سرخ  زرد  نارنجی  برموتیمول بلو  زرد  آبی  آبی مایل به سبز  تورنسل  قرمز  آبی  رنگ خودش
/ 0 نظر / 25 بازدید
آبان 92
1 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
اسفند 87
3 پست
مهر 87
11 پست
شیمی
1 پست
فیزیک
3 پست