تکلیف منزل برای بچه های خوب سوم فاطمیه

  • 1- مکعبی به وزن 80 نیوتن و ابعاد 20 در 20 سانتی متر روی سطح میزی قرار دارد . فشار وارد شده بر سطح میز از طرف مکعب کدام است ؟

 

2-اگر جرم شخصی 50 کیلوگرم باشد و مساحت کف هر کفش او  200 سانتی متر مربع باشد فشار شخص بر روی سطح زمین در حالت ایستاده کدام است ؟

 

 

3- 1 نیوتن بر سانتی متر مربع چند کیلو پاسکال است ؟

 

 

 

                                                             

/ 18 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرحناز قاسم شریفی

ج س یک .20×20=400مساحت سطح , فشار=80تقسیم بر 400=20نیوتون بر متر مربع

فرحناز قاسم شریفی

ج س3. 1×10000=10000pa

فرحناز قاسم شریفی

ج س 2. مساحت سطح=200×2=400 , نیرو=5×10=50 ,فشار=500تقسیم بر 400=2/1نیوتون برسانتی متر مربع.(اون نظری که اسم نداره مال من است.)بخاطر همین دوباره نوشتم. ادامه ی سوال ( 3 )ده کیلو پاسکال میشه.با عرز معذرت.

فاطمه ضیائی

جواب سوال1: 400=20×20 مساحت سطح مکعب فشار=نیرو÷مساحت سطح بنابراین2/0=400÷80 واحد"نیوتون/سانتیمترمربع

فاطمه ضیائی

جواب سوال2: 400=2×200سانتیمترمربع که مساحت سطح دوپااست 500=50×10که نیروبه واحدنیوتون است فشار=نیرو÷مساحت سطح پس:25/1=400÷500 N/cm2

فاطمه ضیائی

جواب سوال3:هر1000پاسکال یک کیلو پاسکال است،چون هر نیوتون بر سانتی متر مربع 10000پاسکال است پس 10000راتقسیم بر1000می کنیم که میشود 10 10=1000÷10000 با عرض پوزش که دیر شده است[گل][شرمنده][چشمک][گل]

مریم میرزایی

ج س 1.مساحت سطح=20×20=400 فشار =80تقسیم بر 400=0.2نیوتون بر سانتی متر مربع ج س 2.مساحت سطح= 200+200=400 نیرو = 10×50= 500 فشار =500تقسیم بر400=1.2نیوتون بر سانتی متر مربع ج س3 . 1نیوتون بر سانتی متر مربع 10000پاسکال است . پس 10کیلو پاسکال میباشد.

فرحناز قاسم شریفی

ببخشید . جواب سوال 1 میشه20×20=400 فشار = 500تقسیم بر 400=2/0

الناز نیاستی

ج س 1.مساحت سطح=20×20=400 فشار =80تقسیم بر 400=0.2نیوتون بر سانتی متر مربع ج س 2.مساحت سطح= 200+200=400 نیرو = 10×50= 500 فشار =500تقسیم بر400=1.2نیوتون بر سانتی متر مربع ج س3 . 1نیوتون بر سانتی متر مربع 10000پاسکال است . پس 10کیلو پاسکال میباشد.

فاضله لاریجانیان

جواب سوال 1= فشار= نیرو ÷ مساحت سطح سانتی متر مربع400=20×20 2/0نیوتن بر سانتی متر مربع =400÷80 جواب سوال2= فشار= وزن÷مساحت سطح 500نیوتن= 50×10 نیوتن بر سانتی متر مربع 5/2= 500÷200 جواب سوال3= 1نیوتن بر سانتی مترمربع=10000پاسکال 1000پاسکال=1کیلو پاسکال 10000÷1000=10کیلو پاسکال