دررفتگی مفصل ها

  علاوه بر این ، ممکن است رباط ها نیز کشیده یا پاره شوند . مهم ترین علامت در رفتگی ، بی حرکت ماندن سر استخوان در رفته در محل جدید است . در رفتگی اغلب به علت وارد آمدن ضربه ی غیر مستقیم پیش می آید . جا انداختن فوری در رفتگی در بهبود آن اهمیت فراوان دارد . پس از جا انداختن در رفتگی ، مفصل را باید برای مدتی بی حرکت نگاه داشت . معمولا مردان بیش از زنان دچار در رفتگی مفاصل می شوند . 

/ 0 نظر / 17 بازدید