غده فوق کلیه

بدن را یاری می دهد که در مقابل پیشامدهای نا بهنگام یا فوق العاده آمادگی داشته باشد  مانند موارد جنگ و ستیز ، فرار یا مسابقات ورزشی . در چنین حالاتی  در اثر ترشح آدرنالین فعالیت قلب افزایش می یابد ، فشار خون زیاد تر می شود و خون رسانی افزایش می یابد .آدرنالین به خصوص موجب باز شدن رگهای موجود در عضلات می شود و خون رسانی به این اعضا را که موجب تحرک بدن می شوند ، افزایش می دهد . از طرف دیگر ، این ماده با تا ثیر گذاشتن بر مغز ، حالت آمادگی بیش تر و امکان تحریک پذیری به اعصاب می دهد . اثر آدرنالین بر کبد موجب بالا رفتن گلوکز خون می شود و به این وسیله ، نیاز ماهیچه ها و اعصاب به انرژی بیش تر برطرف می گردد . چون ترشح آدرنالین هنگام خشم ، ترس و اضطراب افزایش می یابد ، به آن هورمون عواطف می گویند . از بخش قشری غده فوق کلیه نیز هورمونی به نام کورتیزول ترشح می شود که آثار گوناگون و جالب توجهی دارد ، از جمله اینکه وقتی فرد در شرایط ناگوار محیطی ( مانند سرما یا گرمای شدید ) یا عاطفی ( مانند دوری یا مرگ عزیزان و بستگان ) قرار می گیرد یا هنگامی که در بدن عفونتی به وجود می آید ، ترشح آن در خون افزایش می یابد بدن را در مقابله با این دشواری ها یاری می دهد . از سوی دیگر ، این هورمون با تجزیه ی پروتئین های موجود در کبد و تبدیل کردن آنها به قند ، انرژی لازم را برای سلول های بدن فراهم می آورد .

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید