قد و زمان

، یک متر نواری ، یک مداد و یک برگ کاغذ لازم دارید .

صبح روز بعد که از خواب بیدار شدید ، بلافاصله از یکی از افراد خانواده بخواهید که قد شما را اندازه بگیرد . برای این کار پشت خود را به یک دیوار تکیه دهید ، پاهایتان را به هم بچسبانید و مستقیم به جلو نگاه کنید . قد خود را یادداشت کنید . در پایان روز ، وقتی زمان خواب فرا رسید ، همین کار را دوباره انجام دهید . نتیجه چه خواهد شد ؟

استخوان های ستون فقرات به وسیله ی دیسک هایی از بافت نرم ساخته شده اند که نقش ضربه گیر دارند . در طول روز ، گرانش زمین ستون فقرات را به سمت پایین می کشد و دیسک ها تحت تاثیر این فشار ، آب خود را از دست می دهند و کمی نازک تر می شوند . به این ترتیب ، هنگام رفتن به رختخواب در آخر شب ، کمی کوتاه تر از زمان برخاستن از رختخواب در اول صبح هستید .در طول شب ، دیسک ها آب از دست داده شده در طول روز را باز می یابند .

/ 0 نظر / 8 بازدید