معرف شیمیایی

 معرف

 اسید

 باز

 خنثی

 فنل فتالئین

 بی رنگ

 ارغوانی

 بی رنگ

 متیا اورانژ(هلیانتین)

 سرخ

 زرد

 نارنجی

 برموتیمول بلو

 زرد

 آبی

 آبی مایل به سبز

 تورنسل

 قرمز

 آبی

 رنگ خودش

/ 0 نظر / 26 بازدید